Centrum Kultury Dziecka

I Sesja Dziecięcej Rady Miasta Zgierza
22
maj

I Sesja Dziecięcej Rady Miasta Zgierza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Zgierzu odbędzie się jeszcze jedno bardzo ważne obywatelskie wydarzenie, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Prezydenta Miasta Zgierza - I Sesja Dziecięcej Rady Miasta Zgierza poprzedzona obradami tematycznych komisji.

Ideą przedsięwzięcia jest włączenie także najmłodszych mieszkańców Zgierza w proces konsultacyjny, tym bardziej, że w ramach tegorocznego Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego władze miasta Zgierza postanowiły przeznaczyć pewne środki na projekty dziecięce. Obrady komisji (w postacie warsztatów) oraz sesja pozwolą zebrać koncepcje i uwagi dzieci dotyczące tych dziedzin życia miasta, które bezpośrednio ich dotyczą.
 

PROGRAM WYDARZENIA

30 maja 2016 roku, godz. 8.30-12.30 – posiedzenie komisji DRMZ
                              Urząd Miasta Zgierza s. 114

1) KOMISJA ds. PORZĄDKU W MIEŚCIE
2) KOMISJA ds. KULTURY, ZABAWY I SPORTU
3) KOMISJA ds. DOBREJ SZKOŁY

Dzieci wybrane losowo do w/w  komisji pracować  będą pod opieką: Karoliny Miżyńskiej (CKD), Patrycji Hajdenrajch i  Renaty Malinowskiej  (WZSSiM UMZ),  Ilony Majewskiej (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A.Gołąba)  Artura Augustyniaka ( Asystent Prezydenta)

1 czerwca, godz. 8.30 – 11.00  I Sesja Dziecięcej Rady Miasta Zgierza
                                          Urząd Miasta Zgierza s. 114

Porządek obrad:
1) Powitanie
2) Prezentacja Małych Prezydentów, przekazanie kluczy do miasta, Zarządzenie MPMZ 
3) Wybór Prezydium Dziecięcej Rady
4) Prezentacja koncepcji wypracowanych dzień wcześniej
5) Pytania radnych, gości sesji
6) Wystąpienie Prezydenta P. Staniszewskiego i Małych Prezydentów
7) Głosowanie i wybór trzech najlepszych pomysłów
8) Zakończenie, zaproszenie na festyn
9) Wręczenie pamiątkowych upominków.

 

Udostępnij: