Centrum Kultury Dziecka

Z DUMĄ ogłaszamy konkurs grantowy na lokalną inicjatywę kulturalną.
30
mar

Z DUMĄ ogłaszamy konkurs grantowy na lokalną inicjatywę kulturalną.

Dzisiaj jest ten dzień. Dwusetna rocznica podpisania Umowy Zgierskiej i dzień ogłoszenia konkursu grantowego na lokalną inicjatywę kulturalną lub kulturotwórczą.

Cele konkursu to:

- odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie Gminy Miasto Zgierz,

- animowanie społeczności lokalnej do osobistego zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego swojego otoczenia,

- włączenie jak najszerszego grona mieszkańców i mieszkanek Zgierza w obchody jubileuszu 200-lecia Umowy Zgierskiej,

- podejmowanie przez zgierzan i zgierzanki działań na rzecz budowania dobrego wizerunku miasta oraz promocji lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, zgodnie z hasłem przewodnim jubileuszu: #dumnizezgierza

Wszystkie informacje znajdziecie w Regulaminie. Zapraszamy oczywiście do kontaktu telefonicznego, mejlowego czy za pośrednictwem mediów społecznościowych!
CZEKAMY NA WSZE POMYSŁY!!
Udostępnij: