Centrum Kultury Dziecka

Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Rybus-Tołłoczko
adres e-mail: iod@starymlynzgierz.pl
tel. 601375416


Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kontakt z Administratorem:


1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz lub drogą mailową: kontakt@starymlynzgierz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@starymlynzgierz.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – newsletter


1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz lub drogą mailową: kontakt@starymlynzgierz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@starymlynzgierz.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu przekazywania informacji o działalności administratora w formie newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, bądź też do czasu zakończenia wydawania newslettera przez Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

8. Posiada Pan/ Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie przekazywanie newslettera.

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail, SMS) newslettera z informacjami marketingowymi, handlowymi Administratora.
Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych.


 
Udostępnij: