Centrum Kultury Dziecka

 

INFORMACJA NT. DOKONYWANIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA w CKD

- REKOMENDUJEMY PŁATNOŚCI INTERNETOWE ORAZ KARTĄ PŁATNICZĄ
- opłatę miesięczną należy wnieść najpóźniej po ostatnich zajęciach w bieżącym miesiącu
- opłatę za jednorazowe zajęcia należy wnieść przed zajęciami
- NIE PROWADZIMY ZWROTÓW ZA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, NIE OBNIŻAMY OPŁATY
- nieobecność DZIECKA powyżej jednego miesiąca – informujemy rodzica o skreśleniu dziecka z listy; istnieje możliwość „zatrzymania” miejsca na zajęciach przez jeden dodatkowy miesiąc wyłącznie po wniesieniu pełnej opłaty miesięcznej, w terminie uzgodnionym z kierowniczką CKD
- nie obniżamy opłat miesięcznych za zajęcia w sytuacji, gdy przepadają one z powodu dni ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe, kościelne, itp.)
- jeśli zajęcia nie odbędą się z winy CKD, zajęcia są w pierwszej kolejności odrabiane; jeżeli nie będzie to możliwe wówczas odliczamy koszt takich zajęć od kwoty w następnym miesiącu/cyklu
- nie zwracamy, przesuwamy itp. przedpłat za zajęcia (np. Okruszki, Kolorowe Maziaje) lub wydarzenia organizowane przez CKD (np. Bajkobrania), dlatego prosimy o przemyślane zapisy

INFORMACJA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ:
Osobom nieopłacającym zajęć w terminie będą wystawiane noty odsetkowe
Bardzo prosimy o uszanowanie tych zasad, gdyż pozwala nam to na sprawną organizację pracy placówki.
 

INFORMACJA DLA OPŁACAJĄCYCH ZAJĘCIA PRZELEWEM lub PŁATNOŚCIĄ ONLINE

Adresat: Miejski Ośrodek Kultury „Stary Młyn” w Zgierzu, ul. Długa 41 A, NIP 732 10 77 599
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Zgierzu:
 62 8783 0004 002 16339 2000 0001

Tytułem: CKD nazwa zajęć oraz imię i nazwisko dziecka


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin płatności za zajęcia 26.09.2023 09:57 pdf 364,73 KB 22
2 Regulamin uczestnictwa w zajęciach 26.09.2023 09:57 pdf 271,85 KB 12
Udostępnij: