Centrum Kultury Dziecka

Dofinansowanie dla CKD
12
lis

Dofinansowanie dla CKD

Z dumą ogłaszamy, że CKD przyznano dofinansowanie w wyjątkowym programie Domy Kultury + Inicjatywy lokalne na projekt "Kultura na ulice".

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.  Zakłada on aktywizację i zaangażowanie mieszkańców Zgierza do współtworzenia kultury oraz identyfikację potrzeb kulturalnych zgierzan poprzez współpracę z kulturotwórczymi grupami. Ważne są tu grupy z Os. 650-lecia oraz peryferyjnego os. Proboszczewice. Szczególnego charakteru działaniom nada międzypokoleniowy charakter - zaangażowani zostaną seniorzy i rodzice z dziećmi. Ten rodzaj działań wpisuje się w koncepcję rozwoju CKD, filii nr1 MOK, zmierzającego do wychodzenia z ofertą kulturalną i artystyczną w przestrzeń miasta. Działania takie mają za zadanie przełamać lokalny stereotyp instytucji kultury, jako miejsca, które tylko zaprasza w swoje progi. Aby skutecznie zrealizować to złożenie dla potrzeb diagnozy odbędą się wywiady/spacery z mieszkańcami, obserwacja etnograficzna i unikatowe w Zgierzu warsztaty co-creation inspirowane metodą Designe Thinking.

Program składa się w dwóch części. Zwieńczeniem I etapu projektu będzie wybór 3-7 projektów realizowanych z aktywnymi obywatelami w II etapie, na które mieszkańcy otrzymają środki.