Centrum Kultury Dziecka

Zgierskie Koalicje Kultury
05
wrz

Zgierskie Koalicje Kultury

Z początkiem września rozpoczęliśmy realizację dwumiesięcznego projektu pn. "Mikro działania, makro zmiany. Ceramiczne ingerencje dzieci w przestrzeń miasta Zgierza",  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2108. Instruktorzy projektu pracują z grupami zgierskich świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych nr 1, 11 oraz 4.
Pierwszy raz połączyliśmy nasze doświadczenie animacyjne, potencjał pracowni ceramiki oraz potrzebę bezpośredniego angażowania dzieci w kreowanie publicznej przestrzeni i tworzenie kultury. Projekt jest o tyle ciekawy, że obliguje do współpracy środowiska oświaty, kultury oraz podmiotu spoza Zgierza. W tym wypadku jest to pracowania ceramiki Klaudii Gawin, która mieści się w przestrzeniach łódzkiej Fabryki Sztuki.
Dzięki "Koalicjom Kultury" dzieciaki ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, z deficytami poznaczwczo-intelektualnymi czy w trudniejszej sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej będą mogły nie tylko doświadczyć działań artystycznych, ale również wziąć udział w dyskusji o przestrzeni miejskiej i bezpośrednio na nią wpłynąć. W harmonogramie projektu zaplanowaliśmy:

- spacery historyczno-architektoniczne w trzech dzielnicach Zgierza, dzieci wybierają miejsca, w których chcą dokonać mikroartystycznej zmiany,
- warsztatów w dwóch pracowniach ceramicznych – w CKD oraz "Przychodni ceramicznej" z Łodzi.
- finał projektu z premierą filmu o działaniach dzieci w przestrzeni Zgierza - 29 października, godz. 14:00

Po szczegóły wszystkich poczynań dzieciaków w projekcie zapraszamy na fejsbukową stronę Zgierskich Koalicji Kultur.