Centrum Kultury Dziecka

Od kultury do tolerancji
28
wrz

Od kultury do tolerancji

Przed nami kolejna ważna inicjatywa lokalna realizowana w ramach konkursu "Kultura na ulice", dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. Jej autorką jest Pani Agata Barzyńska. 

Projekt zakłada organizację happeningu na terenie Parku Miejskiego w Zgierzu oraz wystawy fotografii, będącej uwiecznieniem tegoż. Podstawowym celem, który chce osiągnąć autorka jest wykorzystanie działań kulturotwórczych do integracji społecznej, włączania osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne miasta oraz upowszechnianie niecodziennych form działań artystycznych wśród zgierzan. Uczestniczyć w nim będą dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu oraz ich rówieśnicy zaproszeni z innych placówek oświatowych miasta. Ponieważ Park miejski jest miejscem otwartym i publicznym, w wydarzeniu będą mogli brać udział wszyscy chętni mieszkańcy miasta.

W czasie happeningu uczestnicy stworzą transparenty oraz instalację pn. "Drzewo tolerancji".  Drzewo będzie uzupełniane papierowymi, jesiennymi liśćmi, na których każdy uczestnik happeningu będzie mógł napisać swoje imię oraz dowolną myśl dedykowaną tolerancji.
Dzieci i młodzież (pełno i niepełnosprawni) wspólnie przejdą też z transparentami wokół stawu miejskiego oraz wezmą udział w sesji zdjęciowej przy drzewie tolerancji. Ponieważ w wydarzeniu weźmie udział duża liczba dzieci, autorka projektu zapanowała również atrakcje dla dzieci w  postaci działań animatorów, których występ zwieńczy happening. Cała projekt nie kończy się jednak na tym działaniu, ponieważ wykonane podczas sesji zdjęciowej fotografie przy drzewie tolerancji   zostaną wykorzystane do stworzenia mobilnej wystawy fotografii. Trafi ona (poza SOSW) także do współpracujących z ośrodkiem instytucji - placówek oświatowych czy domów kultury.

REGULAMIN UDZIAŁU W HAPPENINGU
 

Udostępnij: