Centrum Kultury Dziecka

Przenieśliśmy się w czasie
16
wrz

Przenieśliśmy się w czasie

Sobota 14 września na pewno zapisze się szczególnie na kartach historii Zgierza, a zwłaszcza Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy". Prze trzy słoneczne godziny przenieśliśmy to miejsce w czasie - do okresu przełomu wieku XIX i XX. A wszystko za sprawą "Zgierskiego wehikułu czasu", jednej ze zwycięskich inicjatyw w konkursie CKD pn. "Kultura na ulice". Została ona zrealizowana przez środowisko Zespołu Szkół Społecznych TPZ, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.
Celem inicjatywy było rozwinięcie wśród lokalnej społeczności wrażliwości na dziedzictwo kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli genius loci w przestrzeni publicznej oraz budowanie postawy szacunku wobec zabytków. Ważnym będzie też wzrost świadomości zgierzan dotyczący wartości i unikatowości
układu urbanistycznego miasta z czasów Królestwa Polskiego. Część Parku
Kulturowego "Miasto Tkaczy" została zaaranżowana na realia miasta XIX-wiecznego. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, przy współpracy z partnerami, stworzyli
tam miejsca charakterystyczne dla epoki: targ uliczny, szkołę, warsztat tkacki czy stolarski.
Zaprezentowali profesje typowe dla tego okresu, takie jak sprzedawca, kwiaciarka czy rzemieślnik.
Wydarzeniu towarzyszyła muzyka uliczna, by odtworzyć naturalny gwar, można było
obejrzeć spektakl teatru marionetek. Uczniowie szkoły zaprezentowali inscenizacje "Starego
młynarza ze Zgierza" oraz "Podpisanie Umowy Zgierskiej". Aby wiernie oddać klimatu
dziewiętnastowiecznych ulic , uczestnicy inicjatywy przebrani byli w stroje typowe dla epoki. Wśród atrakcji ulicznych znalazły się również konkursy oraz pokazy i warsztaty pracowni konserwacji drewna i mebli
zabytkowych. Żeby zrozumieć wyjątkowość tego wydarzenia, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Brawa dla WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH