Centrum Kultury Dziecka

Zasady płatności za nasze zajęcia
20
wrz

Zasady płatności za nasze zajęcia

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami płatności za zajęcia w CKD.

- opłatę za bieżący miesiąc wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 10. bieżącego miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych należy uzgodnić opóźnienie z kierowniczką CKD)
- opłatę semestralną wnosimy do 15 października 2019 roku
- NIE PROWADZIMY ZWROTÓW ZA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, NIE OBNIŻAMY OPŁATY
- nieobecność DZIECKA powyżej jednego miesiąca – informujemy rodzica o skreśleniu dziecka z listy; istnieje możliwość „zatrzymania” miejsca na zajęciach przez jeden dodatkowy miesiąc wyłącznie po wniesieniu 50% opłaty miesięcznej, w terminie uzgodnionym z kierowniczką CKD
- nie obniżamy opłat miesięcznych za zajęcia w sytuacji, gdy przepadają one z powodu dni ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe, kościelne, itp.)
- jeśli zajęcia nie odbędą się z winy CKD, zajęcia są w pierwszej kolejności odrabiane; jeżeli nie będzie to możliwe wówczas odliczamy koszt takich zajęć od kwoty w następnym miesiącu/cyklu; nie dotyczy to opłaty semestralnej

INFORMACJA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ:
Osobom nieopłacającym zajęć w terminie będą wystawiane noty odsetkowe
Bardzo prosimy o uszanowanie tych zasad, gdyż pozwala nam to na sprawną organizację pracy placówki.
Powyższe zasady nie dotyczą Sterowni, jęz. angielskiego oraz Gordonek - prowadzący ustalają własne.

INFORMACJA DLA OPŁACAJĄCYCH ZAJĘCIA PRZELEWEM

Adresat: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Zgierzu: 62 8783 0004 002 16339 2000 0001
Tytułem:  opłata semestralna za …/nazwa zajęć/… w CKD, …/imię i nazwisko dziecka/…
lub opłata za …/miesiąc/… za …/nazwa zajęć/… w CKD, …/imię i nazwisko dziecka/…

Udostępnij: